[us_message]زمان پیش فرض رزرو ۱ ساعت میباشد

رزرو تنها برای ۷ روز آینده امکان پذیر است

چنانچه میخواهید بیشتر از ۱ ساعت را در روز رزرو کنید با شماره ۷۷۷۷-۳۳۴۶ تماس بگیرید و یا فرآیند رزرو را دوباره طی کنید

[/us_message]

[bookly-form staff_member_id=”1″ hide=”categories,staff_members”]